กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม

สอบถามหรือแจ้งปัญหา เรื่องการกรอกข้อมูลในระบบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง
ที่เบอร์ 0-2904-9803 , 0-2904-8811

แจ้งปัญหาการกรอกข้อมูลในระบบ  *(เจ้าหน้าที่ตอบในเวลาทำการของวันที่รับสมัครเท่านั้น)