1. กรอกข้อมูล2. ตรวจสอบผลการสมัคร3. แก้ไขข้อมูล/เอกสาร (ในกรณีข้อมูลไม่เรียบร้อยหรือไม่ครบถ้วน)4. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสอบถามหรือแจ้งปัญหา เรื่องการกรอกข้อมูลในระบบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง
ที่เบอร์ 0-2904-9803 , 0-2904-8811