กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ

สอบถามหรือแจ้งปัญหา เรื่องการกรอกข้อมูลในระบบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง
ที่เบอร์ 0-2904-9803 , 0-2904-8811

แจ้งปัญหาการกรอกข้อมูลในระบบ  ***(เจ้าหน้าที่ตอบในเวลาทำการ)