ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รายการเกียรติบัตร
วันที่ รายการ เกียรติบัตร
2021-10-29 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย iPad" รายชื่อ
2022-02-11 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนห้องเรียนออนไลน์ SKR Platform รายชื่อ
2023-02-19 อบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้(Spatial,MineCraft,Canva) รายชื่อ
2023-03-17 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ รายชื่อ
2023-03-28 ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รายชื่อ
2023-04-03 อบรม "พิธีกร พิธีการ สู่การดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์" รายชื่อ
2023-08-09 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Liveworksheets) รายชื่อ
2023-08-16 การแข่งขัน SKR goal on BCG Contest 2023 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รายชื่อ
2023-09-08 ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 รายชื่อ
2023-09-23 การอบรมค่ายจับฉ่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13 (2566) รายชื่อ
2023-09-27 กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ SKR Learning Platform : SKR-info รายชื่อ
2024-02-06 การพัฒนาสื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อ
2024-02-09 หัวหน้าห้อง และคณะกรรมการสภานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รายชื่อ
2024-01-12 การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2566 รายชื่อ
2024-03-01 อบรมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี AI (ChatGPT) รายชื่อ
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์ v.2023.03
@2023 Suankularbwittayalai Rangsit School
ผู้พัฒนา @ครูพีระพงษ์

_