การรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2565


► เลือกประเภท ◄นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP,GEP)

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► ประกาศผลการสอบ


► การมอบตัวนักเรียน (มอบตัวออนไลน์)


► การสั่งจองหนังสือเรียน ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

► ประกาศรับสมัคร


► ระบบรับสมัครออนไลน์


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ