ตรวจสอบผลการเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รหัสประจำตัวนักเรียน
วัน/เดือน/ปีเกิด
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 29/04/2567
(ข้อมูลจะอัพเดทตามวันที่ที่ระบุ *สำหรับนักเรียนที่ยื่นแก้ผลการเรียนหลังวันดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง)ผู้ดูแลระบบ (ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม)